תמונות

חיילי מארינס בתחתונים צילום: מתוך הפייסבוק של 22, with 22, for the 22, in silkies