תמונות

יום בעקבות לוחמים משרד הביטחון צילום: משרד הביטחון