תמונות

בית באמסטרדם, גובה, חלל בהיר, פתוח ומאופיין בממד אנכי צילום: Takumi Ota Photography