תמונות

סטודיו לוי חמיצר 06, ג, מדרגות ברזל שחורות, מעקה שקוף, וקרני שמש ה צילום: עמית גירון