תמונות

ראובן עובד. בסכנין חוששים שמדובר בקרע (אלעד ירקון)