תמונות

חיתוכיות ריבה וקוואקר צילום: אסתי רותם ידידיה