תמונות

ינון ברדה. תוספת כוח לחוד של ראשון לציון (אלעד ירקון)