תמונות

משמרת מחאה של יוצאי אתיופיה צילום: עזרי עמרם, חדשות 2