תמונות

יחזור למערך שלושה בלמים? איווניר (יוסי שקל)