תמונות

הרמוניה, רוזן וליננברג, כיור צילום: עודד סמדר