תמונות

אלי טביב ודנה אשכנזי נוחתים באוסטריה (רועי גלדסטון)