תמונות

ארה"ב. טוניסיה בכוננות ספיגה (gettyimages)