תמונות

מגבו חותם על החוזה החדש. יהיה שחקן הרכב בעונה הבאה