תמונות

יכול היה להרוויח הרבה יותר. גולדהאר (אלן שיבר)