תמונות

הגיע לאצטדיון והחליט לדחות את המשחק. וקסברגר (סוכנות ג'יני)