תמונות

סאדה. היתרון ברח לו ולקטלונים (gettyimages)