תמונות

דורי, מעוז ואיילת כהן. מוכנות לסדרה (משה חרמון)