תמונות

עם בכר. התחיל ברגל שמאל, והלך והשתפר (דני מרון)