תמונות

כבירי מעוניין, אבל יש גם התנגדות בהפועל (אלן שיבר)