תמונות

השער ששינה את התחתית. אורמוש וגביש (עודד קרני)