תמונות

אונית חיל הים לשימוש פזם בלבד צילום: רומן פורצקי