תמונות

מארק ופאו גאסול. לא מתרכז רק בהם (gettyimages)