תמונות

שחקני הפועל מתחחמים. ידין (באמצע) יפתחבהרכב (רועי גלדסטון)