תמונות

טופוזאקוב מוציא לשון באימון הפועל תל אביב צילום: יופ ציוני