תמונות

לורן יודיצקי וליאן בירן: "גשם בעתו" צילום: מתוך בית ספר למוזיקה