תמונות

טבס. התחיל לפרוע את השטרות באופן מידי (רויטרס)