תמונות

בשיפוץ מיכל זק, חדר ירוק צילום: אורית אלפסי