תמונות

מכבי תסתדר בלעדיהם? פניני ולנדסברג (אלן שיבר)