תמונות

זריקה, חייל,מזרק,מדים, רפואה, צה"ל צילום: כרמל הורוביץ, חיל האוויר