תמונות

בלאט, יש לו סיבות להיות מרוצה (צילום: אלן שיבר)