תמונות

ווי ג´יז´ונג ויעקב שטופמן. נשיא הפדרציה העולמית הגיע לביקור (מור ש