תמונות

גל ברק זילברמן, גובה, מדפים צילום: משה גיטליס וסוזי לוינסון