תמונות

אוהד כהן עם הכדור ביד, קולאוטי מרים ידיים (משה חרמון)