תמונות

התהפכות משאית חלב צילום: אסף אברס, כבאות והצלה מחוז יוש