תמונות

בקישור או בחוד, השאלה אם זה יסתיים בפיו פיו?