תמונות

ארתורו וידאל חוגג. שני שערים במשחק, רק אחד לכיוון הנכון (רויטרס)