תמונות

עטר מול פרנסמן וגורדנה. ייפגשו בראשון (יניב גונן)