תמונות

מיכה, ורד, עטר, יצחקי, זיזוב וצ´קול חוגגים (משה חרמון)