תמונות

קיבוצים בשבועות, גן הכרמים צילום: בקי בואנאוידה