תמונות

סולליך. לילה קשה עבר על כוחות בית"ר בצפון (אנג'ו גוש ג'יני)