תמונות

וזה מארקיף מוריס. מארקיף. עם 'ף' (GETTYIMAGES)