תמונות

הסכם עם השחקנים על פריסת המשכורות. כבירי (אלן שיבר)