תמונות

כמה טוב לראות אותו משחק שוב. קגאווה (gettyimages)