תמונות

הויוס במרכז התמונה. חיזוק משמעותי לאדומים (רויטרס)