תמונות

בריכה מריצפת פסיפס ומדרגות היורדות אליה צילום: עדי רם