תמונות

השלטים לא יעסיקו את בניון יותר? (יוסי שקל)