תמונות

חשודים בגניבת טרקטורים צילום: מחוז שומרון ויהודה