תמונות

סיגל שכטר, יחידת ההורים בקומה העליונה. ארונות שחודשו על ידי צביעה צילום: עוזי פורת