תמונות

שניים מגיבורי המשחק. היקמן ולנגפורד (gettyimages)