תמונות

שכטר וטביב בהמראת הפועל לגרמניה (משה חרמון)